1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
Utförs ej inom tid.
Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.


VITTRA

Intensivt kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

VIPER  VIGGO

1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots flera försök att locka.
Ej genomförd inom tid.
Följer med motvilligt.  Följer med, men är inte engagerad i TL. Följer med villigt. Engagerar sig i TL.

VIPER  VIGGO VITTRA

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i  testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

 

1c. KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. 
Hantering ej genomförd.
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.

VIPER  VITTRA

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

VIGGO
Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende. 
2a. LEK 1 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.


Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

VIPER  VIGGO  VITTRA
2b. LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.

VITTRA
Griper tveksamt eller med framtänderna.

 

Griper direkt med hela munnen.


Griper direkt, hugger föremålet i farten.

VIPER  VIGGO

2c. LEK 1 Dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

VITTRA
Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

VIPER

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

VIGGO
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

 

3a. JAKT Förföljande 
x 2
Startar inte/når ej fram till 1:a hjulet.
Startar men avbryter innan föremålet. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

VIPER VIGGO x2
VITTRA x1

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

VITTRA x1
3b. JAKT Gripande x 2 Nonchalerar föremålet. 
Alt. springer ej fram.

VITTRA
Griper ej, nosar på föremålet.


VITTRA

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.


Griper direkt, släpper.

VIPER x1
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

VIGGO x2
VIPER x1

4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. 
Alt. oro under hela momentet.

VIPER
VIGGO
VITTRA


De for inte runt och vrålade ;-) men sysselsatte sej med att äta gräs, nosa osv.

5a. AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten.  Kontroll, avbrott förekommer.

VITTRA
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

VIPER  VIGGO

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVST.LEK Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

VIPER  VIGGO  VITTRA

Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten inom tid.  Går fram när figuranten är aktiv på linjen.


Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

VITTRA
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

VIPER  VIGGO
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej, men visar intresse.
Leker, kan gripa försiktigt, drar ej emot.


Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.


Griper direkt. Drar emot, släpper ej.

VIPER  VIGGO  VITTRA

5e. AVST.LEK Samarbete Engageras inte av figuranten.
 

Blir aktiv men avbryter.

 


Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.


Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

VITTRA
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

VIPER  VIGGO
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar inte eller kort stopp.

VIPER

Hukar sig och stannar.

VIGGO  VITTRA
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.


VIPER  VIGGO  VITTRA

Visar enstaka hotbeteenden.

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.


Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

VITTRA

 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

VIGGO

Går fram till overallen utan hjälp.


VIPER

6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

VIPER  VIGGO 
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

VITTRA

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Visar inget intresse.


VIPER  VIGGO  VITTRA

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.


Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.


Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 

Flyr högst 5 meter.

VIPER  VITTRA

Flyr mer än 5 meter.

VIGGO
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

VIGGO
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

VITTRA
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

VIPER
Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

VIPER  VIGGO  VITTRA
Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse.

VIPER  VIGGO

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

VITTRA

Stannar upp. Luktar/tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

VIGGO  VITTRA
Visar enstaka hotbeteenden.

VIPER
Visar flera hotbeteenden under längre tid.


Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/engagerar sej inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

VIPER
 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

 

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

VIGGO  VITTRA
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

VIPER  VIGGO  VITTRA

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.


Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.


Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs huvudbonad.
Alt. går inte fram inom tid.
Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.
Går fram till fig. när föraren står bredvid.

VIPER

 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

VITTRA

 

 

Går fram till fig. utan hjälp.

VIGGO

 

8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Kontakt ej tagen inom tid.
Accepterar kontakt utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. 

 

Tar kontakt själv med figuranten. 

VIPER  VITTRA
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

VIGGO

9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.

VITTRA
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

VIPER  VIGGO

9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.  

Griper direkt med hela munnen.

VIPER  VITTRA


Griper direkt, hugger föremålet i farten.

VIGGO
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.


Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

VIPER  VIGGO  VITTRA

VIPER släppte och tog omtag en gång i kampen efter första skottet.
VIGGO skällde till och tog bättre grepp i skotten.
VITTRA släppte och tog någon sekund innan hon tog tag igen.
Alla tre tittade nyfiket mot skotten utan reaktioner under passiviteten och startade leken direkt efter. 
Så - inga bekymmer!

Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till aktivitet/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sej mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.