W-kullen

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,0 3,4 0,6
Aggressivitet 1,3 1,9 -0,6
Socialitet 3,4 3,7 -0,3
Jaktintresse 2,8 2,6 0,2
Lekfullhet 3,6 3,4 0,2


Kod Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
1a Kontakt hälsning 4,0 4,1 -0,1
1b Kontakt samarb. 3,0 3,6 -0,6
1c Kontakt hantering 3,3 3,5 -0,2
2a Lek 1 leklust 4,0 4,0 0.0
2b Lek 1 gripande 3,7 3,5 0,2
2c Lek 1 grip/dragk 2,7 2,8 -0,1
3a2 Förföljande 3,7 3,1 0,6
3b2 Gripande 2,5 2,2 0,3
4 Aktivitet 3,2 3,2 0.0
5a Avst.lek intresse 3,3 3,0 0,3
5b Avst.lek hot/aggr 1,0 1,4 -0,4
5c Avst.lek nyfiken 4,0 3,1 0,9
5d Avst.lek leklust 3,0 2,7 0,3
5e Avst.lek samarb. 2,3 2,4 -0,1
6a Överr. rädsla 2,7 3,0 -0,3
6b Överr. hot/agg 2,0 1,9 0,1
6c Överr. nyfikenhet 3,0 2,7 0,3
6d Överr. kv. rädsla 1,0 1,8 -0,8
6e Överr. kv. intr. 1,3 1,6 -0,3
7a Ljud rädsla 1,7 2,9 -1,2
7b Ljud nyfikenhet 4,3 3,7 0,6
7c Ljud kv. rädsla 1,0 1,3 -0,3
7d Ljud kv. intresse 1,3 1,6 -0,3
8a Spöken hot/agg 1,0 2,5 -1,5
8b Spöken kontroll 2,7 3,9 -1,2
8c Spöken rädsla 1,2 2,9 -1,7
8d Spöken nyfikenhet 2,8 2,9 -0,1
8e Spöken kontakt 3,7 3,8 -0,1
9a Lek 2 leklust 4,0 3,6 0,4
9b Lek 2 gripande 3,5 3,2 0,3
10 Skott 1,5 1,7 -0,2