X-kullen

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,1 3,4 0,7
Aggressivitet 1,3 1,9 -0,6
Socialitet 4,3 3,7 0,6
Jaktintresse 3,7 2,6 1,1
Lekfullhet 4,6 3,4 1,2


Kod Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
1a Kontakt hälsning 4,6 4,1 0,5
1b Kontakt samarb. 4,0 3,6 0,4
1c Kontakt hantering 4,2 3,5 0,7
2a Lek 1 leklust 5,0 4,0 1,0
2b Lek 1 gripande 4,8 3,5 1,3
2c Lek 1 grip/dragk 3,6 2,8 0,8
3a2 Förföljande 3,4 3,1 0,3
3b2 Gripande 3,6 2,2 1,4
4 Aktivitet 4,0 3,2 0,8
5a Avst.lek intresse 3,6 3,0 0,6
5b Avst.lek hot/aggr 1,0 1,4 -0,4
5c Avst.lek nyfiken 4,8 3,1 1,7
5d Avst.lek leklust 5,0 2,7 2,3
5e Avst.lek samarb. 3,6 2,4 1,2
6a Överr. rädsla 1,4 3,0 -1,6
6b Överr. hot/agg 1,2 1,9 -0,7
6c Överr. nyfikenhet 4,6 2,7 1,9
6d Överr. kv. rädsla 1,0 1,8 -0,8
6e Överr. kv. intr. 1,2 1,6 -0,4
7a Ljud rädsla 3,8 2,9 0,9
7b Ljud nyfikenhet 4,0 3,7 0,3
7c Ljud kv. rädsla 1,0 1,3 -0,3
7d Ljud kv. intresse 1,6 1,6 0.0
8a Spöken hot/agg 1,8 2,5 -0,7
8b Spöken kontroll 4,4 3,9 0,5
8c Spöken rädsla 1,0 2,9 -1,9
8d Spöken nyfikenhet 3,6 2,9 0,7
8e Spöken kontakt 4,0 3,8 0,2
9a Lek 2 leklust 4,8 3,6 1,2
9b Lek 2 gripande 4,6 3,2 1,4
10 Skott 1,4 1,7 -0,3