MH-diagram för Vickulas B t.o.m. Q-kull, jämfört med alla KELPIES som är MH-testade.
 


    MH-diagram för
ALLA testade kelpies, jämfört med alla brukshundar.
 


Alla som uppnått 1 års ålder har gjort MH, dock ej Quta ännu. Inte heller Lattjo & Mac, men de bor i Österrike, så det är ju förlåtet :) A-kullen gjorde ”gamla” MUH.

KULLGENOMSNITT De olika siffrorna står för intensiteten i de olika egenskaperna.  

Kullarna är uppdaterade med MH-diagram - länkar längre ner på sidan. Den gröna ringen respresenterar medelvärdet för ALLA kelpies och "taggarna" den aktuella kullens egenskaper.

Ex. :HÄLSNING; 2 = Undviker kontakt - skyggar & drar sej undan. 4 = Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Ex. : RÄDSLA; 1 = Stannar, kort stopp. 3 = Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
5 = Flyr mer än 5 meter.

Man önskar således ganska höga värdetal i t.ex. kontakt, lek, jakt & nyfikenhet och ganska låga värdetal i t.ex. rädsla, kvarstående rädsla/intresse & skottreaktioner.

 NOTERBART:
A-KULLEN GJORDE MUH ENLIGT ”GAMLA” SÄTTET & PROTOKOLLET

Vid 1:a jakten för E-kullen fastnade och stannade lilla jaktbytet halvvägs för alla utom Exa, om jag minns rätt, vid första försöket.
I G-kullen turades de om att gripa; några vid första jakten & några vid andra. Därför är siffrorna ”lägre” än resultatet. 5 av 7 grep minst en gång.  

MH-diagram eller översikter på kullarna

B-kull   
C-kull  
D-kull
  
E-kull
  
F-kull
   
G-kull
   
H-kull  
J-kull
    
K-kull   
L-kull
  
M-kull  
N-kull
  
O-kull  
P-kull 
Q-kull

R-kull
S-kull  
T-kull - behöver Marias hjälp från Lathunden, då Tacker och Nytta har vardera flera kullar och det går inte att dela upp. Detta är dock Nyttas barn som har gjort MH. 16 av 17. 5 från T-kullen, alla i R-kullen och alla "Nitro-barn" ( Camillas kull )
Den röda markeringen är medel för kelpie och det gröna är Nyttas barn.

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,6 3,4 0,2
Aggressivitet 2,0 1,9 0,1
Socialitet 4,0 3,7 0,3
Jaktintresse 2,8 2,5 0,3
Lekfullhet 4,0 3,4 0,6

V-kull
W-kull
X-kull