Mina och "delägda" hundar/my dogs and co-owned dogs


TJH LP elit 
Nemårs Vick


KORAD SBCH SUCH SLCH SVCH LPI LPII LPIII 
Vickulas Birka
- nästan 11 år på bilden


KORAD SUCH TJH LP 
Nemårs Calooah 
"Cula"

 


AUSTCH SUCH SPHI 
Linbarlee Killarra
 
CD ET ADX JDX HIT

"Tammy"

 


KORAD Vickulas Zeta

 


 


KORAD SUCH INTUCH SBCH SSPCH SELCH LPI LPII
Vickulas Ettra
KORAD SEUCH SE V-10 SEBCH SESPCH Vickulas Orka


Outback-workaholic's HallsCreek VIP

Nuvarande ägare: Jill Rahmström


KORAD Dutch Dynamite Devoted Dena

 


 
SLCH LP Asterix "Pysen"


KORAD SE UCH SE LCH A-Yuluma

 


Busligans Ricoh
Nuvarande ägare: Malin Fors Nilsson


AUST CH Lorroy On the Run

Delägd med Charlotte Rinaldo & James Baluch - där han bor - och med Maria Dahlberg, Pia Juntunen och Annette Rydebrink.