HAMILTONPLAKETTEN!

   

 

 

   

 

 

 

 

 

2:a Årets Brukshund & 2:a Årets Spårhund 2007
SVENSK MÄSTARE I SPÅR 2009

KORAD SUCH SBCH INTUCH SSPCH SELCH SEVCH LPI LPII Vickulas Ettra

SVENSK MÄSTARE I SPÅR 2017

KORAD SE UCH SE BCH Vickulas Qayenne & Christin