2:a Årets Brukshund & 2:a Årets Spårhund 2007
SVENSK MÄSTARE I SPÅR 2009

KORAD SUCH SBCH INTUCH SSPCH SELCH SEVCH LPI LPII Vickulas Ettra