Vickulas Zeta


HD grad B ( fina B ) & ED 0
Rygg OK

Uppflyttad till lägre klass spår
Uppflyttad till lydnad class 1
CK & BIR på utställning