Vickulas Zeta


HD grad B (fina B) & ED 0
Rygg OK


Mycket fint MH
Uppflyttad till lägre klass spår
Uppflyttad till lydnad class 1
CK & BIR på utställning
Gk NHAT, vallanlagstest