C-KULLEN
Inavelsgrad / inbreedingcoefficient  7.4%

ÖVERSIKT

Födda/born: 990121

Far/sire: KORAD INTUCH SEUCH SEBCH SELCH SPH III SÖKH III Nemårs Brown Bobby
( Elit spår, cert & cert i sök / certificate in tracking + searchcertificate )

KORAD: +3 +2 +1 +3 +1 +1 +1 -1 -2 = 118p ( skottfast / "gunsteady" )
HD OK ( old system )
Knees & ED not done

Mor/dam: KORAD Vickulas Akeera
( Lägre klass spår )

KORAD: +3 +2 +3 +1 +1 +1 +1 +3 +1 = 166p ( skottfast / "gunsteady" )
HD OK ( old system )
Knees / ED not done

STAMTAVLA


KORAD SPH I CrimKORAD: +3 +3 +1 +3 +3 +1 +1 +2 -2 = 160p ( skottfast / "gunsteady" )

HD grad A / hips grade A
AD / elbows not done

Genomförd MH / appr. MH
KORAD / appr. big mentaltest
Gk lägre klass spår / appr. tracking level 2
1 utställningscert + BIR / 1 showcertificate + BOB
  

Ägare: Eva Eliasson, Fjärås


Curry
  

HD grad A / hips grade A
AD / elbows 0-0


Genomförd MH / appr. MH
Ej testad för korning / big mentaltest not done
1:a ökl / 1:st price quality in show
1:a pris i lydnadsklass 1 / 1:st price in obedienceclass 1
Uppflyttad till agilityklass 2 / up for agilityclass 2

Ägare: Håkan Eriksson, Kumla


Cobby

HD grad A / hips grade A
AD / elbows not done

Genomförd MH / appr. MH
Ej testad för korning / big mentaltest not done
1:a pris i lydnadsklass 1 / 1:st price in obedienceclass 1
Gk appellspår / appr. appellclass tracking
CK + BIM / championquality in show + Best in Opposite Sex
BIS-2 junior

Ägare: Barbro Linde, Uppsala


Cingo

HD grad B / hips grade B
AD / elbows 0-0


Genomförd MH / appr. MH
BIR + BIS-2 valp / BOB + BIS-2 puppyclass

Ägare: Anita Karlsson, Vimmerby


KORAD SPH I Cina

KORAD: +3 +2 +3 +1 +1 +1 +2 +3 +1 = 201p ( skottfast / "gunsteady" )

HD grad A / hips grade A
AD / elbows 0-0

Genomförd MH / appr. MH
KORAD / appr. big mentaltest
Uppflyttad till högre klass spår / up for tracking level 3
2:a pris i lydnadsklass 2 / 2:nd price in obedienceclass 2
2:a ökl + bkl / 2:nd price quality in show

1:a + HP avelsklass valpar / 1:st price + price of honour in breedingclass puppies

Ägare: Leif Eriksson, Kumla

MOR till G-kullen


KORAD Canga
 
KORAD: +3 -1 +1 +3 +1 +1 +1 -1 -1 = 102p ( skottfast / "gunsteady" )

HD grad A / hips grade A
AD / elbows 0-0

Genomförd MH / appr. MH
KORAD / appr. big mentaltest
1:a ukl / 1:st price quality in show

Ägare: Carina Larsson, Garphyttan


KORAD  LPI Crydda "Chili" 

KORAD: +3 +3 +1 +3 +1 +1 +1 +3 +1 = 182p ( skottfast / "gunsteady" )

HD grad A / hips grade A
AD / elbows 0-0

Genomförd MH / appr. MH
KORAD / appr. big mentaltest
Uppflyttad till lägre klass spår / up for tracking level 2
3:dje pris i lydnadsklass 3 / 3:rd price in obedienceclass 3
CK i juniorklass / championquality in show
2:a ökl

Ägare: Andreas Sjunnesson, Tjörn
Tidigare ägare: Åsa Olsson


 LPI LPII LPIII  Ciska  
 
Ej gk mentaldel: +3 -1 -2 +2 -1 -2 +1 +2 -1 = 73p ( skottfast / "gunsteady" )

HD grad A / hips grade A
AD / elbows 0-0


Genomförd MH / appr. MH
Genomförd mentaldel, ej gk / not appr. big mentaltest
Gk exteriörbedömning / appr. showpart for KORAD
Uppflyttad till lägre klass spår / up for tracking level 2
1:a pris i lydnadsklass elit / 1:st price in eliteclass obedience
( LPI & LPIII: obediencetitles )
2:a ökl / 2:nd price quality in show

Ägare: Ann-Christin Ginstfeldt, Tvååker

BACK