Medelvärden för MH T-kullen ( 5 av 6 )

1a  4
1b  4
1c  3,8

2a  4
2b  3,2
2c  4,2

3a  3,2  Båda gångerna delat på två gånger
3b  3,4       -     "    -      "     -

4   3,2

5a  3,4
5b  1,6
5c  3,4
5d  3,6
5e  2,6

6a  3
6b  3
6c  2
6d  1,2
6e  2

7a  2,8
7b  4,2
7c  1
7d  1,4

8a  2,6
8b  4
8c  3
8d  2,6
8e  3

9a  4,2
9b  3,8

10  1