Frank: A-Barcoo Maro: A-Amaroo Yarra: A-Yarra Yra: A-Yuluma Fara: A-Yatala Perri: A-Yambagold Viira: A-Bluemist

1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
Utförs ej inom tid.
Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Viira Perri

Intensivt kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

Fara Maro Yra Frank Yarra

1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots flera försök att locka.
Ej genomförd inom tid.
Följer med motvilligt.  Följer med, men är inte engagerad i TL.

Yra Viira Perri
Följer med villigt. Engagerar sig i TL.

Fara Maro Frank Yarra

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i  testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

 

1c. KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. 
Hantering ej genomförd.
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.

Yra

 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Fara Maro Viira Frank Yarra Perri
Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende. 
2a. LEK 1 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.

Fara Yra Maro Viira Perri


Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Frank Yarra
2b. LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.

 

Griper direkt med hela munnen.

Fara Yra Maro Viira


Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Frank Yarra Perri

 

2c. LEK 1 Dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Maro Viira


Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Fara Yra Frank Perri

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

Yarra

 

3a. JAKT Förföljande 
x 2
Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Maro-2 Frank-2 Yarra
Perri
Startar men avbryter innan föremålet.

Frank-1
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Maro-1

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Fara-2 Yra x2 Viira-1

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Fara-1 Viira-2
3b. JAKT Gripande x 2 Nonchalerar föremåler. 
Alt. springer ej fram.

Maro-2 Frank
Yarra
Perri
Griper ej, nosar på föremålet.

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.


Griper direkt, släpper.

Maro-1 Viira-1
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Fara x2 Yra x2 Viira-2
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Yarra
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Frank
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Viira Maro
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. 
Alt. oro under hela momentet.

Fara Yra  Perri


5a. AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten.  Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Fara Maro Viira Frank Perri
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Yra Yarra

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVST.LEK Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Fara Yra Maro Frank Yarra Perri

Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första och andra del.

Viira
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten inom tid. 

Viira Perri
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.


Går fram till den dolda men talande figuranten.

Fara Maro
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Frank
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Yra Yarra
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.

Viira Perri
Leker ej, men visar intresse.
Leker, kan gripa försiktigt, drar ej emot.


Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 Frank


Griper direkt. Drar emot, släpper ej.

Fara Yra Maro Yarra

5e. AVST.LEK Samarbete Engageras inte av figuranten.

Viira Perri
 

Blir aktiv men avbryter.

 


Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Yra Maro Frank Yarra
 


Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

Fara
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar inte eller kort stopp.


Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Fara Yra Maro Frank Yarra
Flyr högst 5 meter.

Viira Perri
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Viira Frank Yarra

Visar enstaka hotbeteenden.

Yra Perri
Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Fara

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Maro
Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

 Yra Perri

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Maro
Frank Yarra

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Fara Viira

Går fram till overallen utan hjälp.


6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Fara Yra Maro Viira Yarra
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Frank
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Perri

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Visar inget intresse.

Yra Maro Viira Frank Yarra

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Fara Perri

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.


Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 Maro Yarra
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

Fara Yra Viira Frank Perri
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Perri
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Yra Viira Frank

Går fram till skramlet utan hjälp.

Fara Maro Yarra
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Fara Yra Maro Viira
Frank Yarra Perri
Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse.

Yra Viira Yarra Perri


Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Fara Maro Frank

 

Stannar upp. Luktar/tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Yarra
Visar enstaka hotbeteenden.

Frank Perri

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Fara Yra Maro  Viira


Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/engagerar sej inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

Fara Frank
 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Maro Perri

 

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

Yra Viira Yarra


8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Viira Yarra

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Frank Perri

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

 


Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

Fara Yra Maro
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs huvudbonad.
Alt. går inte fram inom tid.

Fara Yra Viira
Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

Maro Perri
Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 

 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Frank Yarra
 
Går fram till fig. utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Kontakt ej tagen inom tid.
Accepterar kontakt utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. 

 

Tar kontakt själv med figuranten. 

Yra Maro Viira Frank
Yarra Perri
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

Fara

9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.

Fara Yra Maro Viira Yarra Perri

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Frank

9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen.

Maro Yarra
Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Fara Yra Viira Frank Perri

10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Fara Yra Viira Perri Yarra Frank Maro

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.


Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till aktivitet/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sej mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.