R-kullenR-kullens medelvärden jämförda mot rasens medeltal, MH.

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,0 3,4 0,6
Aggressivitet 1,8 1,9 -0,1
Socialitet 4,2 3,7 0,5
Jaktintresse 2,3 2,5 -0,2
Lekfullhet 3,8 3,4 0,4