1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
ALLA
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka.. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig.
ALLA
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
MELKER
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.
MONSTER 
MAKABER
MOCCA 
MINERVA
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
MAKABER
MOCCA 
MINERVA
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
MONSTER MELKER
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
ALLA
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om.
MONSTER
MAKABER 
MELKER
MOCCA
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
MINERVA
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande Startar ej.
MONSTER x 2
Jagar & griper när tiden är ute...
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
MAKABER x 2
MELKER x 2
MOCCA x 2
MINERVA x 2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram.
MONSTER x 2
Griper ej, nosar på föremålet.
MINERVA x 2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
MELKER
MOCCA x 2
Griper direkt, släpper.
MAKABER
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
MAKABER
MELKER

4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
MELKER
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
MAKABER
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
MOCCA
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
MONSTER
MINERVA
5a. AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
ALLA
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar.
MAKABER
MELKER
MINERVA
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
MONSTER
MOCCA
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
MONSTER
MAKABER
MINERVA
Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
MELKER
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
MOCCA
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse.
MINERVA
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
MAKABER
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
MONSTER
MOCCA
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
MELKER
5e. AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse
MINERVA
Blir aktiv men avbryter.
MAKABER
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
MONSTER
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.
MELKER
MOCCA
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERASKN. Rädsla Stannar, kort stopp.
MONSTER
Hukar sig och stannar.
MELKER
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
MAKABER
MOCCA
MINERVA
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.
MAKABER
MELKER
MOCCA
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
MONSTER
MINERVA
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
MINERVA - går fram när tiden har runnit ut
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
MAKABER
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
MELKER
MOCCA
Går fram till overallen utan hjälp.
MONSTER
6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
MONSTER
MAKABER
MELKER
MOCCA
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
MINERVA
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
MAKABER
MELKER
MOCCA
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
MONSTER
MINERVA
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar. Kort stopp.
MONSTER
MELKER
MOCCA
MINERVA
Hukar sig och stannar.
MAKABER
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
MONSTER
MELKER
Går fram till skramlet utan hjälp.
MAKABER
MOCCA
MINERVA
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
ALLA
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
ALLA
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.
MAKABER
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
MELKER
MOCCA
MINERVA
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
MONSTER
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittat till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.
MAKABER
MINERVA

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
MOCCA
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
MONSTER
MELKER
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
MONSTER
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
MOCCA
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
MAKABER
MELKER
MINERVA
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
MINERVA - tiden ute.
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
MELKER
Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
MONSTER
MAKABER
MOCCA
Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök.
MINERVA - tiden ute, tar kontakt.
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.

 

Tar kontakt själv. Balanserad.
MONSTER
MAKABER
MOCCA
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
MELKER
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
MONSTER
MAKABER
MOCCA
MINERVA
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
MELKER
9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
ALLA
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
MONSTER
MELKER
MOCCA
MINERVA
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
MAKABER
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.