KORNING Glimmergruvans Önskie

1: Dådkraft - måttlig
2: Skärpa - liten utan kvarstående aggressivitet
3: Försvarslust - måttlig behärskad
4: Kamplust - måttlig
5: Nerver - +1 som här
6: Temperament - mycket livlig
7: Hårdhet - måttligt hård
8: Tillgänglighet - tillgänglig & öppen
Skott - skottfast

GK finsk MT