RESULTAT FÖR VICKULAS-HUNDARNA

TÄVLING VICKULAS/COMPETITION RESULTS VICKULAS DOGS

KORNING VICKULAS/BIG MENTALTEST VICKULAS DOGS

MH VICKULAS/MENTALDESCRIPTION VICKULAS DOGS

ANLAGSTEST VALLNING/HERDING INSTINCT TEST VICKULAS DOGS

SAMMANSTÄLLNING -
HÄLSA, MENTALITET, TÄVLING - KULL FÖR KULL/
OVERVIEW - HEALTH RESULTS, MENTALITY, COMPETITION LEVELS - LITTER BY LITTER

HJÄRTUNDERSÖKNINGAR, auskultation och ultraljud - HEART CHECKS, auscultation & U/S
This checks has an own side, as those are not static and need updates